Výhrou je osvojit si prospěšné návyky v každodenním životě, které nám zlepšují naši kognitivní rezervu

18. leden 2023
Zajímavé články a vzdělávací projekty
Autor/ka článku: Jana Galová
Výhrou je osvojit si prospěšné návyky v každodenním životě, které nám zlepšují naši kognitivní rezervu

Rozhovor s Dagmar Mega, lektorkou kurzů pro pedagogy a sociální pracovníky, odbornou garantkou multisenzorického prostředí snoezelen, zakladatelkou centra Akropolis v Uherském Hradišti. Paní Mega vytváří vzdělávací programy na míru s využitím pomůcek pro stimulaci smyslového vnímání dle nových poznatků neurovědy.

Paní Mega, co Vy vlastně všechno děláte? Dá se o Vás říci, že jste multipotenciálka?

Věnuji se především smyslovému vnímání a rozvoji kognitivních funkcí – což je zjednodušeně řečeno “mozek” – pozornost, paměť, verbální dovednosti – komunikace, uvažování a myšlení, orientace, s tím také souvisí stres management. Takže působím na mnohé jako multipotencionálka :-).

Když ještě zmíním z mé historie založení centra Akropolis (neziskovky) a její vedení, tak to určitě zahrnovalo mnoho dalších činností jako leadership, fundrasing, projektový management. A i když už osmým rokem působím jako lektorka na volné noze, stále z těchto zkušeností mohu čerpat a sdílet při konzultacích i v kurzech. Nicméně smysly jsou mé hlavní téma, které se vším prolíná.

Na co jste přišla v průběhu své profesní dráhy?

Že je fajn být stále na cestě, neustrnout a rozvíjet se. Že je důležité obklopovat se lidmi, kteří jsou inspirativní a umí mě posunout i konstruktivní kritikou.

Jaká z pracovních aktivit Vás baví nejvíce?

Práce s lidmi. Kurzy, konzultace, cestování. I když mám mnoho online kurzů, vždy upřednostním prezenční formu a stojí mi za to jet přes celou republiku nebo do zahraničí.

Pojďme k Vaší lektorské činnosti, jaké nástroje používáte nejčastěji?

Kombinuji teorii se zážitkem. Nejradši mám, když vytáhnu různé pomůcky – hmatové, zrakové, čichové. A vidím, jak se účastníci kurzů během pár sekund v mysli přesunou jinam, zrelaxují. Najednou umí zaměřit pozornost, aniž by se těžce snažili. Učení se zážitkem je TOP. Ale pravdou je, že bez vysvětlení souvislostí, jak funguje náš mozek a čím vším jsme ovlivněni, by to bylo jen “hraní si s pomůckami” – sice příjemné, ale zážitek by se neukotvil. Cílem kurzu je předat know-how, osvojit si princip. Nejen předat jednu techniku. Naučit se vytvářet programy podle nejnovějších poznatků neurovědy, které budou v souladu s účastníky.

Celý rozhovor Výhrou je osvojit si prospěšné návyky v každodenním životě, které nám zlepšují naši kognitivní rezervu najdete na webu EPALE. Zapojte se i vy do komunity odborníků z oblasti vzdělávání dospělých z celé Evropy.

 

Zdroj: EPALE, https://epale.ec.europa.eu/cs