Využití technologií v kreativním vzdělávání kulturních a pedagogických pracovníků Zlínského kraje

18. květen 2023
Zajímavé články a vzdělávací projekty
Autor/ka článku: Libuše Pavlicová
Využití technologií v kreativním vzdělávání kulturních a pedagogických pracovníků Zlínského kraje

V období leden-červen 2023 probíhá v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně série kurzů zaměřených na rozvoj a uplatnění technologií v kreativním vzdělávání kulturních a pedagogických pracovníků Zlínského kraje. Kurzy jsou realizovány za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury.

 Učitelé a lektoři kulturních organizací Zlínského kraje – knihoven, muzeí a galerií získají ke každé představené technologii pod vedením osmi odborných externích lektorů nejen teoretické a metodické znalosti, ale také praktické dovednosti, které později uplatní ve své praxi při vzdělávacích a popularizačních aktivitách s dětmi a mládeží.

Celkem šestnáct vzdělávacích kurzů je zaměřeno na ovládání a využití 3D tiskárny, 3D skeneru, 3D pera, virtuální reality, robotických stavebnic a zařízení typu laserová gravírovačka, řezací plotr, termolis či digitální vyšívací stroj.

Ve využití moderních technologií při vzdělávání dětí a mládeže vidíme silný potenciál. Atraktivní inovativní prvky ve výuce jsou plně v souladu s principy kreativního učení, nadchnou a zaujmou studenty a přináší celou škálu nových možností seberozvoje také pro pedagogy“, uvádí ředitel knihovny Jan Kaňka.

Kurzy v rozsahu 72 hodin absolvuje přes 162 pracovníků kulturního a kreativního sektoru a škol Zlínského kraje.

Propojení vzdělávaní, umění a vědy považuji za jedno z klíčových témat této doby. Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně dokáže do tohoto propojení vnést princip hry a kreativity, které jsou pro každou z těchto oblastí nesmírně důležité. Tento projekt vnímám jako excelentní příklad využití potenciálu zaměstnanců knihovny, dotačních zdrojů, manažerského uchopení i způsob, jak otevřít organizacím cestu k novým návštěvníkům,“ uvedla Zuzana Fišerová, radní pro oblast kultury a školství Zlínského kraje.

Účastníci se vždy dozvědí něco z teorie dané technologie, ale také si sami vyzkouší navrhnout a vytvořit vlastní výrobek. Odnášejí si například výšivky dle vlastní skicy na tabletu, tašku s vlastním grafickým návrhem vyřezaným na plotru nebo personalizované výtisky z 3D tiskárny. Sami na sobě si zkouší výukové lekce konceptu STEAM pro děti s využitím Ozobotů nebo stavebnic Lego Education. Každý kurz účastníky utvrzuje v tom, že tvořivost má mnoho forem a technologie lze jednoznačně využívat způsoby, které přispívají k rozvoji kreativního myšlení.

Dosud bylo realizováno 11 kurzů, jednoznačně nejžádanější jsou kurzy 3D tisku. Z hodnocení a zpětné vazby od účastníků máme obrovskou radost. Absolventi oceňují především možnost vyzkoušet si reálnou tvorbu i předání zkušeností s provozem, finanční a technickou náročností, apod. Pro příspěvkové organizace v kultuře je zásadní vědět, s jakými náklady musí při nákupu a hlavně provozu určitého zařízení počítat,“ doplňuje garantka projektu, Libuše Pavlicová.