Vzdělávání dospělých v Evropě: Budování inkluzivních cest k dovednostem a kvalifikacím

12. červenec 2022
Zajímavé články a vzdělávací projekty
Autor/ka článku: Dům zahraniční spolupráce
Vzdělávání dospělých v Evropě: Budování inkluzivních cest k dovednostem a kvalifikacím

Jak usnadnit účast na vzdělávání a odborné přípravě dospělým s nízkou úrovní základních dovedností nebo s nízkou kvalifikací? Právě na tuto otázku se snaží odpovědět studie Eurydice Adult education and training in Europe: Building inclusive pathways to skills and qualifications. Dům zahraniční spolupráce přináší překlad hlavních zjištění studie věnované vzdělávání dospělých v Evropě.

Rozvoj dovedností a kompetencí je zásadní pro každého, v každém věku. Ne všichni dospělí se však účastní celoživotního vzdělávání. Zejména dospělí s nejnižší kvalifikací mají často malou šanci se do vzdělávání a odborné přípravy zapojit. Studie zkoumala současné přístupy jednotlivých evropských zemí k podpoře celoživotního učení. Zaměřila se zvláště na přístupy a opatření usnadňující dospělým s nízkou úrovní dovedností a s nízkou kvalifikací přístup ke vzdělávacím příležitostem.

Hlavním zdrojem informací pro tematickou zprávu byly údaje z národních jednotek Eurydice, reprezentujících 42 systémů vzdělávání a odborné přípravy ve 37 evropských zemích. Tyto údaje byly doplněny o kvalitativní a kvantitativní data poskytnutá jinými organizacemi, včetně Cedefopu, Eurostatu a OECD.

Přehled hlavních zjištění studie je k dispozici v originále v souborech ke stažení a také v českém překladu na webu DZS.

 

Zdroj: Dům zahraniční spolupráce