Vzdělávat se v dospělosti naráží na více bariér, možností je ale mnoho

22. březen 2024
Pro vzdělavatele dospělých
Autor/ka článku: Jarka Barboříková , Růžena Vorlová
Vzdělávat se v dospělosti naráží na více bariér, možností je ale mnoho

Jaký zájem je o vzdělávání dospělých ve Zlínském kraji? Jaké je v této oblasti srovnání České republiky s jinými zeměmi? Co znamená pojem genderový stereotyp? I to se dozvíte v záznamu rozhovoru s doktorkou Jitkou Vaculíkovou a docentem Janem Kalendou z Centra výzkumu Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Vzdělání v současném světě není jen výsadou dětí a mladých lidí, vzdělávat se mohou také dospělí, a to například přes internet, ale i na různých druzích prezenčního studia. I ve Zlínském kraji k tomu mají mnoho příležitostí. Jak uvádí Jitka Vaculíková, velké množství informací o nabídce ve zlínském regionu najdou lidé například na stránkách Monitorzk.cz nebo Zkola.cz. Velká databáze placených kurzů a studií se pak nachází na webu Eu-dat.cz.

“Samotné studium je pro dospělého člověka komplikovanější, protože před ním stojí více překážek než v mládí. „Když toho opravdu hodně zjednoduším, tak můžeme nalézt pět takových základních klíčových bariér,“ říká v rozhovoru Jan Kalenda a doplňuje: „První z nich je nedostatek času, druhá souvisí s nabídkou, třetí souvisí z osobních obav, čtvrtá bariéra souvisí s obecně negativnímu postoji ke vzdělávání dospělých a posledním typem jsou bariéry v pracovním prostředí.“

Celý rozhovor si můžete poslechnout na webových stránkách Českého rozhlasu Zlín.

 

Zdroj: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, www.utb.cz