Zástupci Zlínského kraje se vzdělávají v zahraničí

17. říjen 2023
Vzdělávání v zahraničí
Autor/ka článku: Jan Vandík
Zástupci Zlínského kraje se vzdělávají v zahraničí

Nové zkušenosti i inspiraci získávají pracovníci a představitelé Zlínského kraje v zahraničí, a to díky evropskému programu Erasmus+. V rámci projektu „Být inspirován a inspirovat“ absolvovali v první polovině října čtyři z nich vzdělávací kurz Effective Communication (Efektivní komunikace) na řeckém ostrově Kréta. Náklady na vzdělávací akci pokryly dotace z programu Erasmus+.

Během kurzu se jeho účastníci seznámili s teorií i praxí efektivní komunikace včetně využití moderních technologií a nástrojů. Součástí byl i trénink komunikačních dovedností, aktivního naslouchání, otevřené diskuze a asertivity.

„Kurz hodnotím jako velmi inspirující a přínosný. Hlavním lektorem byl pan Konstantinos Flouris, který nás erudovaně a zároveň velmi poutavě seznámil se základními principy efektivní komunikace a posilování emoční inteligence, které lze využít nejen v pracovním, ale i v osobním životě. Díky tomu jsme si například uvědomili, jak důležité je při komunikaci umět naslouchat druhé straně a dát jí dostatečný prostor pro vyjádření svých pocitů, názorů či myšlenek,“ přiblížila své dojmy statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, která byla jednou z účastnic kurzu.

V rámci projektu „Být inspirován a inspirovat“ se v letošním roce pracovníci a představitelé Zlínského kraje postupně zúčastní celkem pěti zahraničních vzdělávacích výjezdů. Díky projektu bude umět kraj lépe komunikovat aktuální témata a reformy, které slouží k podpoře změn souvisejících s celospolečenským vývojem a novými trendy. Na základě získaných zkušeností vznikne marketingově komunikační plán pro oblast celoživotního vzdělávání realizovaného Zlínským krajem.

Více informací najdete na portálu o vzdělávání ve Zlínského kraji Zkola.cz v části Mezinárodní spolupráce ve školství a vzdělávání: https://www.zkola.cz/management/mezinarodni-spoluprace-ve-skolstvi-a-vzdelavani/.

„Tento článek vyjadřuje pouze názor autora a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež toto sdělení obsahuje“.