Zavádění politiky mikrocertifikátů ve Finsku, Slovenské republice, Slovinsku a Španělsku

6. leden 2024
Zajímavé články a vzdělávací projekty
Autor/ka článku: OECD
Zavádění politiky mikrocertifikátů ve Finsku, Slovenské republice, Slovinsku a Španělsku

Mikrocertifikáty, které jsou menší, cílenější a flexibilnější než tradiční programy vzdělávání a odborné přípravy, se v posledních letech staly důležitým prvkem v debatách o vzdělávání, odborné přípravě a politice trhu práce. Několik zemí OECD již začalo vytvářet národní ekosystémy mikrocertifikátů a mnoho dalších zemí se snaží následovat jejich příkladu.

Publikace je částí B dvoudílné syntetické série dokumentů vydaných v rámci projektu Implementace mikrocertifikátů, který probíhal od srpna 2022 do prosince 2023. V první publikaci, dokumentu A, se zkoumá vyvíjející se prostředí mikrocertifikátů se zvláštním zaměřením na rozvoj veřejných politik, které mohou podpořit účinné využívání mikrokcertifikátů pro celoživotní učení, zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci.

Publikace představuje případové studie ze čtyř členských států Evropské unie, které se projektu účastní – Finska, Slovenské republiky, Slovinska a Španělska.

Zavádění politiky mikrocertifikátů ve Finsku, Slovenské republice, Slovinsku a Španělsku na webu OECD

 

Zdroj: EPALE Česká republika, https://epale.ec.europa.eu/cs