Aktuality

Aktuality
Jak kultivovat talent zaměstnanců ve firmách

Jak kultivovat talent zaměstnanců ve firmách

Ve firemním prostředí lze talent definovat různě, v závislosti na kontextu a cílech organizace. Jedna definice talent vidí jako výjimečnou schopnost nebo dovednost, která přináší organizaci konkurenční výhodu. Další ho rozšiřuje na zaměstnance s potenciálem…