Jak úspěšní jsou absolventi rekvalifikačních kurzů při hledání práce v oboru?

6. listopad 2019
Autor/ka článku: Jana Cenková
Jak úspěšní jsou absolventi rekvalifikačních kurzů při hledání práce v oboru?

V roce 2018 zajistil Úřad práce ČR ve Zlínském kraji celkem 1075 rekvalifikací, zdaleka ne všichni úspěšní absolventi kurzů však našli práci v oboru rekvalifikace. V okresech Vsetín, Zlín a Uherské Hradiště se podařilo umístit v oboru 28 – 29 % účastníků rekvalifikačních kurzů, v okrese Kroměříž jen 14 %.

Nejlépe se daří umísťovat nezaměstnané, kteří získali řidičské průkazy včetně profesní způsobilosti nebo svářečské, strojnické a jiné odborné průkazy, a dále účastníky rekvalifikací v sociální oblasti.

Nejčastěji se nezaměstnaní školili v roce 2018 v základních PC dovednostech (209 rekvalifikací), druhým nejčastějším oborem byly řidičské průkazy vč. profesní způsobilosti (169 rekvalifikací), poté následuje sociální oblast (165 rekvalifikací). Zatímco v okresech Uherské Hradiště a Vsetín „vede“ v rekvalifikacích oblast sociální, ve Zlíně jsou to řidičské průkazy vč. profesní způsobilosti a v okrese Kroměříž jsou to základní PC dovednosti.

Srovnáme-li data v časové řadě od roku 2015 do roku 2018, ukazuje se, že v absolutních číslech se celkové počty rekvalifikací snižují, což samozřejmě souvisí i s celkovým poklesem počtu nezaměstnaných. V roce 2018 zajistila pracoviště Úřadu práce ČR ve Zlínském kraji 1075 rekvalifikací, zatímco např. v roce 2015 to byl téměř trojnásobek (3018 rekvalifikací).

Detailní aktuální data o počtech a struktuře rekvalifikací, které poskytují pracoviště Úřadu práce ČR ve Zlínském kraji, najdete v monitoru Rekvalifikace na stránkách Datové platformy zaměstnanosti. Je zde možné sledovat také strukturu účastníků, jejich úspěšnost i počty rekvalifikantů v jednotlivých oborech.

 

Zdroj: www.monitorzk.cz