Jeden za všechny, všichni za občana

2. červenec 2024
Aktuality
Autor/ka článku: Jana Galová
Jeden za všechny, všichni za občana

Efektivní a aktuální vzdělávání úředníků je nezbytné pro zajištění kvalitní veřejné správy. Iniciativa Byro.works přichází s inovativním programem mentoringu a vzdělávání, který úředníkům nabízí praktické a cílené vzdělávací příležitosti. Tento program je navržen tak, aby podporoval osobní a profesní růst úředníků a zároveň zlepšoval jejich pracovní výkon.

Co je Byro.works?

Byro.works je platforma, která poskytuje širokou škálu služeb v oblasti profesního rozvoje. Jejich hlavním cílem je nabídnout mentoring, který je přizpůsoben potřebám jednotlivců a organizací ve veřejné správě. Tento program je navržen tak, aby podpořil osobní a profesní růst úředníků prostřednictvím strukturovaného a cíleného přístupu k učení a rozvoji.

Nabídka mentoringu

Program mentoringu Byro.works zahrnuje několik klíčových prvků:

  • Individuální mentoring: Úředníci mají možnost pracovat jeden na jednoho s experty z různých oblastí, což jim umožňuje získat specifické rady a dovednosti, které jsou relevantní pro jejich profesní dráhu.
  • Skupinové vzdělávací kurzy: Tyto kurzy jsou navrženy tak, aby pokryly široké spektrum témat, od základních administrativních dovedností až po pokročilé techniky vedení a řízení projektů.
  • Praktické workshopy: Workshopy se zaměřují na konkrétní praktické dovednosti, které úředníci mohou okamžitě aplikovat ve své každodenní práci. Tento formát umožňuje účastníkům získat praktické zkušenosti a zpětnou vazbu v reálném čase.
  • E-learning: Flexibilita online kurzů umožňuje úředníkům studovat vlastním tempem a podle svých časových možností. E-learningové moduly jsou navrženy tak, aby byly interaktivní a uživatelsky přívětivé.

Výhody pro úředníky a organizace

  • Osobní růst: Účastníci programů Byro.works získávají nejen technické dovednosti, ale také se učí lepší sebeprezentaci, komunikaci a efektivnímu rozhodování.
  • Zlepšení výkonnosti: Díky získaným znalostem a dovednostem mohou úředníci pracovat efektivněji, což přináší benefity celé organizaci.
  • Networking: Programy umožňují úředníkům navazovat nové kontakty a sdílet zkušenosti s kolegy z různých institucí, což podporuje spolupráci a inovace ve veřejné správě.

Jak se přidat do Byro.Mentoringu?

Pokud se chcete stát účastníkem mentoringu, přihlašování do druhého ročníku programu je otevřeno do 12. 8. 2024. Chci se přihlásit.

Iniciativa Byro.works představuje významný krok směrem k modernizaci a profesionalizaci veřejné správy. Nabídka mentoringu a vzdělávání přináší úředníkům cenné nástroje a znalosti, které jim pomáhají být úspěšnějšími ve své kariéře a efektivněji sloužit veřejnosti. Byro.works je ideálním partnerem pro všechny, kteří chtějí investovat do svého profesního rozvoje a přispět k lepší a efektivnější veřejné správě.

 

Zdroj: Byro.works