Konferenční blok Děti bez hranic¿ chystá pro odbornou veřejnost semináře o kyberbezpečnosti, finanční gramotnosti i zdravé výživě a dětské psychiatrii

21. květen 2024
Aktuality
Autor/ka článku: Kateřina Martykánová
Konferenční blok Děti bez hranic¿ chystá pro odbornou veřejnost semináře o kyberbezpečnosti, finanční gramotnosti i zdravé výživě a dětské psychiatrii

Část doprovodného programu 64. ročníku Zlín Film Festivalu se bude věnovat odborné veřejnosti včetně pedagogů. Zabývat se bude aktuálními tématy – online podvody, složité situaci v oblasti pedopsychiatrie nebo nově i propojení filmové výchovy s výukovou praxí. Část programu je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Konference Děti bez hranic¿ se koná od 3. do 5. června 2024 ve Zlíně. 

Tradiční součástí Zlín Film Festivalu jsou i akce pro odborníky, včetně těch z řad pedagogických pracovníků. Jim je určený celý konferenční blok Děti bez hranic¿, který slibuje tři dny nabité informacemi i praktickými ukázkami.

V pondělí 3. června je připravený akreditovaný seminář „Zdravá 5 – pět didaktických námětů na podporu výchovy ke správné výživě dětí a mládeže“, který seznámí s aktuálními poznatky z oblasti zdravé výživy, a to i formou interaktivních workshopů. Druhý akreditovaný seminář „Online podvody a bezpečí na internetu“ poradí, jakým způsobem mluvit s dětmi o tom, jak se v online chovat bezpečně a jak předcházet rizikům kyberprostoru. Součástí jsou i praktické ukázky práce s konkrétními nástroji.

Složitou situaci v oblasti psychiatrie pro děti rozeberou odborníci u kulatého stolu s názvem „Jak ven ze současné krize pedopsychiatrie: ČEKÁME. A CO DÁL?“. Součástí akce je projekce dokumentu mapujícího stav dětské psychiatrické péče v České republice „Co je ti? Nic“.

Úterý 4. června je věnováno Konferenci Safer Internet Centra ČR. V první části programem provází Čestmír Strakatý, který vyzpovídá své hosty – poslankyni Evropského parlamentu Ditu Charanzovou, moderátora Václava Moravce a další. Následovat budou prezentace aktivit vzdělávacích organizací, např. Linky bezpečí, Policie ČR nebo Úřadu vlády.

Ve středu 5. června je na programu „Akreditovaný kurz finanční gramotnosti pro pedagogy 2. stupně a středních škol“. Jeho cílem je prohloubit znalosti učitelů v oblasti finanční gramotnosti včetně investic, hospodaření domácnosti, ale i širších souvislostí.

Závěr bude patřit osmému ročníku konference „Média dětem, média s dětmi“. Zaměří se na různé aspekty digitální gramotnosti, na hledání rovnováhy mezi životem v digitálním a reálném prostoru i na aktuální témata související s ochranou dětí v online prostředí a tvůrčí využití infomačních technologií ve vzdělávání.

Mimo program třídenního konferenčního bloku nabídne Zlín Film Festival ještě něco navíc. Jde o odborný seminář „Krátké filmy ve výuce aneb kraťasy jsou in!“ s ukázkovými lekcemi, jak propojit filmovou výchovu s výukovou praxí, zařazený mezi akce Zlín Industry Days.

Program konference Děti bez hranic¿

Sobota 1. 6.

Vzdělávací komplex UTB U18, Galerie G18:
10.00–16.30 hodin
Krátké filmy ve výuce aneb kraťasy jsou in!
Přihlášky v odkazu na Google Forms.

Pondělí 3. 6.

Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, 22. budova, zasedací místnost 224:
9:00–13:30 hodin
Zdravá 5 – pět didaktických námětů na podporu výchovy ke správné výživě dětí a mládeže
Akreditace MŠMT ČR Č.j.: 28191/2021-1-890
Přihlášky na webu www.zdrava5.cz.

Vzdělávací komplex UTB U18:
9:00–16:00 hodin
Online podvody a bezpečí na internetu
Akreditace MŠMT ČR
Přihlášky na webu www.jsns.cz.

Kongresové centrum Zlín, Sál Ireny Ondrové:
14:00–18:00 hodin
Kulatý stůl s názvem „Jak ven ze současné krize pedopsychiatrie: ČEKÁME. A CO DÁL?“
Přihlášky na webu www.nastejnevlne.cz.

Úterý 4. 6.

Kongresové centrum Zlín, Sál Ireny Ondrové:
13:00–17:00 hodin
Konference Safer Internet Centra ČR

Středa 5. 6.

Vzdělávací komplex UTB U18:
09:00–16:00 hodin
Akreditovaný kurz finanční gramotnosti pro pedagogy 2. stupně a středních škol
Přihlášky na webu www.csob.cz.

Kongresové centrum Zlín, Sál Ireny Ondrové:
9:00–13:00 hodin
Média dětem, média s dětmi VIII.
Více na www.zlinfest.cz.