Měnící se potřeby dovedností: jak se lidé mohou stát lépe zaměstnatelnými?

7. listopad 2023
Aktuality
Autor/ka článku: Monika Smékalová
Měnící se potřeby dovedností: jak se lidé mohou stát lépe zaměstnatelnými?

Jak mohou tvůrci politik řešit problémy nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi a měnící se potřeby v této oblasti?

Poptávka po dovednostech na trhu práce je silně ovlivněna technologickými, ekonomickými, sociálními a průmyslovými změnami. Uveďme jen několik příkladů: v posledních desetiletích jsme byli svědky významných zlepšení a pokroku v oblasti automatizace, robotiky a umělé inteligence (AI). Zároveň jsme byli svědky počátku přechodu na nízkouhlíkové hospodářství a vzestupu tzv. gig ekonomiky. OECD (2017) tyto transformační síly, které mají potenciál vést k dlouhodobým změnám v uspořádání společnosti a ekonomiky, označuje jako megatrendy. Koncept megatrendů může být užitečný při analýze a předvídání důsledků těchto změn a pomáhá tvůrcům politik řešit výzvy a využívat příležitosti, které přinášejí.

Je důležité zdůraznit, že tyto změny sice mají potenciál vytvářet hodnoty napříč odvětvími a nové pracovní příležitosti, ale zároveň budou nahrazovat některé pracovníky. Podle souboru simulací, které provedli Manyika a Sneader (2018), hrozí v letech 2016 až 2030 nahrazení přibližně 15 % celosvětové pracovní síly.

Tyto změny vedou k neustálým posunům v dovednostech požadovaných trhem práce a otevírají cestu ke konceptu měnících se kvalifikačních potřeb, který se týká vývoje dovedností požadovaných trhem práce. Je snadné se domnívat, že první výzva souvisí s konceptem nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi, který definuje ILO (2020) jako nesoulad mezi dovednostmi požadovanými zaměstnavateli a těmi, které mají jednotlivci. Dvěma hlavními faktory, které se na tom podílejí, jsou vzdělávání a trh práce, přičemž v situaci nesouladu dovedností je možné, že lidé nebyli vyškoleni s dovednostmi, které trh práce požaduje, nebo že ekonomika není schopna vytvořit pracovní místa, která by odpovídala dovednostem jednotlivců. ILO (2020) identifikuje čtyři typy nesouladu dovedností, z nichž první tři souvisejí spíše s měnícími se potřebami dovedností:

  • Mezera v dovednostech: pracovníci nemají dostatečné dovednosti potřebné k efektivnímu výkonu práce.
  • Zastarávání dovedností: pracovníci ztrácejí své dovednosti v důsledku jejich nedostatečného využívání nebo megatrendů.
  • Nedostatek dovedností: zaměstnavatelé nejsou schopni najít pracovníky s potřebnými dovednostmi.
  • Nadměrná/nedostatečná kvalifikace: pracovníci mají dovednosti, které jsou vyšší nebo nižší než dovednosti potřebné pro danou práci.

Jak se postavit novým výzvám a jak vytvořit reagující systém vzdělávání dospělých? Přečtěte si více v článku Měnící se potřeby dovedností: jak se lidé mohou stát lépe zaměstnatelnými? na webu EPALE.

 

Zdroj: EPALE Česká republika, https://epale.ec.europa.eu/cs/