Mikrocertifikáty – megatrend trhu práce

3. červenec 2023
Aktuality
Autor/ka článku: Martina Němcová
Mikrocertifikáty – megatrend trhu práce

Pod tímto názvem organizoval Cedefop v červnu virtuální konferenci zaměřenou na úlohu mikrocertifikátů ve vzdělávání a odborné přípravě pro trh práce a zaměstnání. Konference představila některé závěry výzkumu, který Cedefop provedl v posledních letech (Microcredentials for labour market education and training) a umožnila diskuzi o nástrojích a iniciativách podporujících lidi na jejich cestě k celoživotnímu učení.

Co je mikrocertifikát?

Zaznamenávání a certifikace výsledků učení, které člověk získá absolvováním kratšího úseku učení (např. krátkým školením). Osoba, která bude absolvovat takovýto kratší úsek učení, se stane vlastníkem mikrocertifikátu a může jej sdílet s dalšími subjekty v oblasti vzdělávání a trhu práce, a to doma i v zahraničí. Všechny zainteresované strany by měly obsahu mikrocertifikátů rozumět a zároveň umět ověřit jejich pravost.

Jaký je rozdíl mezi mikrocertifikátem a běžným osvědčením získaným v kurzu?

Hlavní rozdíly mezi osvědčeními a mikrocertifikáty je jejich zaměření a platnost. Osvědčení mají tendenci být velmi specifické a jsou udělovány lidem, kteří úspěšně prokázali své schopnosti a kompetence v určité profesní oblasti. Znamená to, že držitel může vykonávat omezené soubory úkolů související se získanou kvalifikací pro určité pracovní prostředí, například schopnost bezpečně zacházet se stroji. Mikrocertifikáty mohou pokrývat široké soubory dovedností a kompetencí a často nemají konkrétní dobu platnosti. Lze je získat jako doklad o existujících dovednostech bez návaznosti na kvalifikaci, například vedení lidí nebo zvládání stresu.

Dalším rozdílem mezi osvědčeními a mikrocertifikáty je způsob jejich sdílení. Velmi populární se stávají například digitální odznaky. Odznaky se skládají z obrázku a metadat, které jsou jednoznačně spojené s konkrétní osobou. Můžete si představit například QR kód, jehož držitelem je zájemce o zaměstnání. Tento QR kód nasdílí svému potenciálním zaměstnavateli, a ten se tak dostane k informacím o kompetencích zájemce bez zdlouhavého pročítání životopisu.

Mikrocertifikáty jsou často prezentovány a propagovány jako nový způsob, jak si jednotlivci mohou vytvářet vlastní profil dovedností (portfolio) tím, že shromažďují a “stohují” učení flexibilním způsobem, vlastním tempem a podle vlastních priorit. Své kompetence mohou získat i prostřednictvím neformálního nebo informálním učení.

Mikrocertifikáty v praxi

Mikrocertifikáty nejsou žádnou novinkou. Některé evropské země je už úspěšně uplatňují ve  vysokoškolském vzdělávání, nicméně v dalším vzdělávání pro trh práce jsou pochopeny už méně. Příspěvky z některých zemí poukázaly na nutnost komunikovat mikrocertifikáty se zaměstnavateli, případně odborovými organizacemi i veřejností před jejich zavedením do vzdělávacího systému.

Ve Švédsku se osvědčilo vytvářet kurzy na bázi mikrocertifikátů podle požadavků zaměstnavatele. Kurz je vytvořen zcela „na míru“ potřebám daného zaměstnavatele, takže mikrocertifikát pak představuje lehce pochopitelný a transparentní způsob ověření získaných kompetencí.

Dánsko vidí velký prostor pro mikrocertifikáty v nově se objevujících oblastech jako je ochrana klimatu, správa dat, vizualizace dat, digitalizace, ochrana soukromí a kybernetická bezpečnost, které jsou stále zřídka a nedostatečně pokryty vzděláváním a odbornou přípravou. Také Irsko připravuje kurzy na bázi mikrocertifikátů pouze pro ty kvalifikace, které nejsou v souladu s aktuálními požadavky trhu práce.

Evropská unie chystá systém, který by umožnoval přenášet získané mikrocertifikáty mezi členskými zeměmi a zajistil tak jejich transparentnost, uznatelnost a stohovatelnost.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně momentálně vytváří 5 nových kurzů CŽV, které budou založeny na bázi mikrocertifikátů. Všechny mají návaznost na trh práce a aktuální potřeby zaměstnavatelů. Jde o kurzy v oblasti bezpečnosti a krizového řízení, plastů pro 21.století, blockchainových technologií a testování software. Kurzy budou nabízeny od září příštího roku. Pro aktuální informace sledujte webové stránky zlínské univerzity.

 

Zdroj: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, www.utb.cz