Proč motivovat dospělé ke vzdělávání?

9. leden 2024
Aktuality
Autor/ka článku: Monika Smékalová
Proč motivovat dospělé ke vzdělávání?

Vzdělávání dospělých je velmi široká oblast, která se poslední dobou dostává do centra pozornosti. Můžeme se na něj podívat ze dvou základních pohledů – jako na vzdělávání pro uplatnění na pracovním trhu, nebo jako získávání a rozvoj dovedností důležitých pro osobní život a pro společnost. Mnoho lidí bude během pracovní kariéry svou kvalifikaci s velkou pravděpodobností měnit, a není to problém vzdálené budoucnosti, tato potřeba již nastala.

Jak se uvádí ve zprávě Evropské komise k hodnocení iniciativy Upskilling Pathways (Postupy ke zvyšování kvalifikace): „Trendy na trhu práce ukázaly, že klesá podíl pracovních míst základní povahy, zvyšuje se četnost změn pracovních míst a objevují se nové způsoby práce, což zvyšuje význam základních digitálních a dalších průřezových dovedností. Demografické trendy navíc poukázaly na úbytek pracovní síly a s tím spojené riziko nedostatku zaměstnanců.“

Nedostatek lidí na pracovním trhu

Také Česko se potýká s nedostatkem pracovníků, i kvalifikovaných. Některé skupiny obyvatel mají však problém i se základními dovednostmi, mezi které se řadí zejména digitální gramotnost. Podle výzkumu Česko.Digital je u nás zhruba 1 milion digitálně vyloučených lidí a minimálně 700 000 lidí je digitálně ohrožených (článek na EPALE). Tito lidé jsou ohroženi diskriminací, například na úřadech, ale i při nakupování. Nedostatek digitálních dovedností představuje také značnou bariéru pro uplatnění na trhu práce, zejména pro starší (průzkum HK).

Evropská komise podporuje učení dospělých prostřednictvím mnoha programů, mezi ně se řadí i EPALE a Erasmus+, díky němuž mohou vzdělavatelé dospělých získat zahraniční zkušenosti. Využila je například organizace Elpida, která se věnuje vzdělávání seniorů (projekt Přenesení dánského modelu dobrovolnického zapojení seniorů jakožto lektorů ve vzdělávání ostatních seniorů v ČR).

Základní dovednosti pro život

Jak ukazují zkušenosti zejména posledních tří let, pro fungující demokratickou společnost jsou nutné dovednosti, jako je mediální gramotnost a kritické myšlení, ale také vzdělávání k udržitelnosti nebo finanční gramotnost. Problém je, že nejvíce ohrožené skupiny lidí patří mezi ty nejméně motivované ke vzdělávání.

V roce 2021 činila účast na celoživotním učení 5,8 %, což je výrazně pod průměrem EU (10,8 %) (Cedefop, 2022). Vzdělavatelé dospělých přiznávají, že i přes značné úsilí je pro ně těžké získat klienty. Jakými způsoby přilákat dospělé ke vzdělávání se mimo jiné zabývá Evropská agenda pro učení dospělých, v Česku reprezentovaná projektem NPI.

 

Zdroj: Mozaika, zima 2023, www.dzs.cz