Projekty a granty Erasmus+

8. srpen 2022
Vzdělávání v zahraničí
Autor/ka článku: Dům zahraniční spolupráce
Projekty a granty Erasmus+

V rámci Erasmus+ mohou organizace žádat o podporu k zahraničním výjezdům a navázat spolupráci se zahraničními partnery.

Projekty v Erasmus+ se realizují v tzv. klíčových akcích (KA), které se liší podle typů aktivit. Vzdělávací mobilita jednotlivců (KA1) umožňuje školám a organizacím realizovat výjezdy žáků, studentů, stážistů, učňů, mladých lidí, dospělých účastníků vzdělávání, akademických pracovníků, pracovníků s mládeží nebo zaměstnanců vzdělávacích organizací do zahraničí. V rámci akce Partnerství pro spolupráci (KA2) mohou organizace a instituce navázat zahraniční partnerství, realizovat mezinárodní projekty a vytvářet tak inovativní výstupy.

Část programu spravuje přímo Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA), výkonný orgán Evropské komise se sídlem v Bruselu. Pod EACEA spadají některé aktivity v obou klíčových akcích, které proto nazýváme jako centralizované a jejich přehled najdete na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce. Patří mezi ně známé aktivity jako je Erasmus+ Sport, Erasmus Mundus, Jean Monnet a mnohé další.

Projekty se realizují v pěti oblastech vzdělávání:

Veškeré informace o procesu podání žádostí, podporovaných aktivitách nebo termínech výzev najdete na jednotlivých sektorových stránkách.

Evropská komise každý rok zveřejňuje příručku programu. Dokument neslouží jen jako manuál pro žadatele, ale podrobně popisuje aktuální cíle, priority a aktivity programu. S příručkou by se proto měli seznámit nováčci i zkušenější koordinátoři projektů.

Priority pro období 2021–2027

Priority programu jsou důležité při plánování a realizaci všech projektů. Jedná se o jeden z rozhodujících faktorů ve schvalovacím procesu žádostí. Pro aktuální programové období jsou prioritou:

  • inkluze a diverzita: zapojení co největšího spektra organizací i jednotlivců do mezinárodního vzdělávání;
  • udržitelnost: realizace projektů environmentálně udržitelným způsobem, zvyšování povědomí účastníků o ekologických tématech;
  • digitalizace: umožnění kombinovaných výjezdů v rámci všech sektorů;
  • participace: podpora aktivního občanství, účasti na demokracii a posilování evropské identity.

Priority jsou podrobně popsány v příručce programu.