Rok 2023 se stal Evropským rokem dovedností

21. červen 2023
Aktuality
Autor/ka článku: Národní pedagogický institut České republiky
Rok 2023 se stal Evropským rokem dovedností

Evropská komise vyhlásila období od května 2023 do května 2024 za Evropský rok dovedností s cílem pomoci řešit nedostatek dovedností a kvalifikací na trhu práce.

V současnosti 77 % firem a společností v EU uvádí, že se jim pracovníci s potřebnými dovednostmi hledají těžko. Dovednosti jsou ovšem významné nejen na trhu práce. Digitální dovednosti, podnikavost a flexibilita jsou dnes potřebné i v běžném životě.

Evropská komise proto vyhlásila období od května 2023 do května 2024 za Evropský rok dovedností s cílem pomoci řešit nedostatek určitých dovedností a kvalifikací na pracovním trhu v EU. Chce zároveň umožnit lidem získat dovednosti, které jim pomohou najít nebo udržet si kvalitní zaměstnání.

Také v ČR se podle letošního šetření Trendy v oblasti lidského kapitálu společnosti Deloitte trh práce mění tak rychle, že již dnes z 81 % zaměstnanci vykonávají práci mimo svou pracovní pozici. Jasně definované pracovní pozice, postupy a procesy přestávají dostačovat. Nelze se spoléhat výhradně na své předchozí zkušenosti. Klíčem jsou právě nové dovednosti, které si zaměstnanci postupně rozšiřují a doplňují, ale také vedení organizací, které umožní svým lidem flexibilitu a čas na učení, vhodné kurzy (tzv. UpSkilling) nebo rekvalifikace (tzv. Reskilling).

Evropský rok dovedností zahrnuje řadu aktivit a akcí, včetně konferencí, seminářů a osvětových kampaní. Prioritami jsou digitální dovednosti, zelené dovednosti a dovedností pro průmysl 4.0. Evropský rok dovedností byl oficiálně zahájen 9. 5. 2023 v rámci Dne Evropy, který se slaví po celé Evropě. Evropská komise uspořádala zahajovací festival v bruselském Cité des Métiers, kterým oficiálně slavnostně celý rok odstartovala. Úvodního slova se ujala předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen, poté následoval dvouhodinový program plný inspirativních příběhů. Na celý festival se můžete podívat na YouTube kanálu Evropské komise.

Za Českou republiku byl Evropský rok dovedností představen na stánku sítí EURES, Europass a EQF na Dni Evropy 2023 na Střeleckém ostrově, který pořádá Zastoupení Evropské komise v ČR. Pod hlavičkou Roku dovedností pracovníci představili široké veřejnosti důležitost digitálních dovedností v rámci dovedností pro trh práce. Pozadu nezůstaly ani zelené dovednosti, dovednosti řízení vlastní kariéry, měkké dovednosti a dovednosti pro Průmysl 4.0.

Jaké akce vás v průběhu roku čekají?

Veškeré aktivity zapojené do Evropského roku dovedností najdete v seznamu, ve kterém můžete jednoduše vyhledávat akce a události, které vás nejvíce osloví. Jelikož cílem roku je pomoc lidem získat ty správné dovednosti pro kvalitní pracovní místa a pomoc podnikům, zejména těm menším a středním, najdete v seznamu události, které napomáhají dosáhnout těchto cílů. Neváhejte se zúčastnit!

Další informace najdete v článku Rok 2023 se stal Evropským rokem dovedností na webu Npi.cz

 

Zdroj: Národní pedagogický institut ČR, www.npi.cz