Samostudium v době globálního přístupu

15. srpen 2023
Aktuality
Autor/ka článku: Monika Smékalová
Samostudium v době globálního přístupu

Znamená samostudium a online učení skutečně globální přístup pro všechny? Stačí, aby byl vzdělávací obsah umístěn na internetu zdarma?

V posledních deseti letech jsme byli svědky postupné globální změny v paradigmatu vzdělávacích formátů, a to díky rozvoji globálních, evropských i národních platforem, jejichž hlavním cílem je zveřejňovat vzdělávací obsah online, modulárně a často zdarma. Od spuštění prvních masivních online otevřených kurzů v první dekádě tohoto století zaznamenávají dostupné neformální vzdělávací zdroje online neustálý nárůst a rozšiřování, pokud jde o platformy, kurzy na všech úrovních vzdělávání, témata, poskytovatele školení a účastníky, kteří se do takové nabídky registrují.

V zasvěcené výroční zprávě MOOC Stats and Trends  Class Centralagregátoru online kurzů, který shromažďuje informace od tisíců poskytovatelů školení, jejich katalog obsahuje 150 000 kurzů na více než 1 450 témat (data získána dne 3. 7. 2023) se uvádí, že ”v roce 2021, 10 let po svém nástupu na scénu, dosáhl ekosystém MOOC 220 milionů studentů a 19,4 tisíce kurzů”. (Zdroj: A Decade of MOOCs: A Review of MOOC Stats and Trends in 2021, Dhawal Shah, Class Central, 2021).

Tento značný nárůst nabídky a obecné účasti však bohužel nezaznamenává souběžný nárůst přístupu dospělých studentů k těmto příležitostem.

Podpora dospělých studentů vyžaduje více než jen flexibilitu nabídky

Podle průzkumu Společenství o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a jednotlivci 2022, “V roce 2021 uvedlo 39 % mladých lidí, že absolvovali online kurz, a 49 % využilo online studijní materiály, zatímco mezi dospělými ve věku 25 až 34 let to bylo 23 % a 27 % a mezi dospělými ve věku 35 až 44 let 20 % a 23 %. Podíly mají s rostoucím věkem nadále klesající tendenci a nejnižšího bodu dosahují mezi staršími lidmi (ve věku 65 až 74 let), kde online kurz absolvovala 3 % a online výukový materiál využila 4 %.”(Zdroj: Interest in online education grows in the EU, Eurostat, 24. 1. 2022).

Co se týče možných příčin, hmotné a kontextové překážky vzdělávání dospělých mají stále značný vliv, například digitální propast, která je stále velkým problémem v celosvětovém měřítku, jak je také uvedeno v nedávném dokumentu UNESCO. (Zdroj: Short courses, micro-credentials, and flexible learning pathways: a blueprint for policy development and action: policy paper, Martin, Michaela, and Van der Hijden, Peter, UNESCO 2023). Dalšími známými problémy jsou čas, logistika a finanční podpora.

Tyto výzvy jsou řešeny různými opatřeními a kroky na národní i evropské úrovni, a to jak z hlediska politik a strategií, tak postupně i z hlediska realizace, například zaváděním mikrocertifikátů a individuální finanční podpory. Pokud jde o digitální propast, snaží se ji řešit i řada poskytovatelů, například Coursera a Kiron Digital Learning Solutions, jejichž nastavení kurzů lze přizpůsobit technickým řešením studujících, jak uvádí stejný dokument UNESCO.

Celý článek si můžete přečíst v článku Samostudium v době globálního přístupu na webu EPALE.

 

Zdroj: EPALE Česká republika, https://epale.ec.europa.eu/cs/