Specialista rozvoje a vzdělávání dospělých: nově na UTB ve Zlíně

2. duben 2024
Aktuality
Autor/ka článku: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Specialista rozvoje a vzdělávání dospělých: nově na UTB ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně rozšiřuje svoji nabídku studijních programů o nový, aktuální a vysoce relevantní obor: Specialista rozvoje a vzdělávání dospělých. Tento bakalářský program, který spadá pod Ústav pedagogických věd Fakulty humanitních studií, představuje významný krok v reakci na stále se měnící potřeby trhu práce a na rostoucí důraz na celoživotní vzdělávání.

Cíle a obsah studia

Program je zaměřen na profesní přípravu odborníků v oblasti rozvoje a vzdělávání dospělých jak v tržním, tak v netržním sektoru. Hlavním cílem je připravit studenty na efektivní řízení vzdělávacích programů, na práci s lidským potenciálem a na implementaci inovativních přístupů ve vzdělávání s využitím moderních technologií. Program klade důraz na rozvoj klíčových kompetencí, jako jsou andragogické, psychologické a manažerské dovednosti, které jsou nezbytné pro úspěšné působení v oblasti vzdělávání dospělých. Studenti se mohou těšit na širokou paletu předmětů, od androdidaktiky, přes kariérové teorie a strategie, edukaci dospělých, psychologii osobnosti až po moderní pedagogiku, supervizi, základy práva a řízení lidských zdrojů. Důležitou součástí studia jsou i předměty, které rozvíjí soft skills studentů, jako jsou lektorské dovednosti, sociální a pedagogická komunikace.

Pro koho je program určen

Tento studijní program je ideální pro ty, kteří se chtějí profesně orientovat na oblast vzdělávání a rozvoje dospělých, ať už ve veřejném, soukromém či neziskovém sektoru. Je určen pro absolventy středních škol s maturitou, kteří mají zájem o pedagogiku, psychologii, management a inovace ve vzdělávání.

Nově akreditovaný bakalářský studijní program Specialista rozvoje a vzdělávání dospělých představuje významný přínos pro vzdělávací spektrum Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. S jeho otevřením se otevírají nové možnosti pro všechny, kdo se chtějí věnovat rozvoji a vzdělávání dospělých a přispět tak k rozvoji moderní společnosti.

 

Zdroj: UTB ve Zlíně, www.utb.cz