Vzdělávací systém ve Walesu

10. září 2021
Inspirace ze zahraniční spolupráce
Autor/ka článku: Ivana Pilátová
Vzdělávací systém ve Walesu

Ivana Pilátová z MŠ Zlín, tř. Svobody 835 vycestovala na poznávací stáž do Walesu. Její postřehy najdete v článku a v přiložené prezentaci.

Čím mě program stáže​ zaujal

Především možností přenosu do našich podmínek. Zjistila jsem, že oproti školství ve Walesu u nás panuje “neřád”, ztížené podmínky pro pedagogickou práci. Ve Walesu fungují 1-2 asistenti pedagoga. Školství se vyznačuje systematičností, jednotným systémem práce, profesního vzdělávání, plošným proškolením celé školy včetně provozního personálu. Učitel má jednotné,připravené a zpracované materiály (pomůcky), všichni působí na děti stejným stylem. Pracovníci jsou pozitivně komunikativní, dovedou pracovat s emocemi, nastavovat sociální pravidla. 

Čím program může obohatit mou práci/práci naší mateřské školy

 • konkrétními kroky
 • práce s pravidly
 • vše je použitelné v mat. škole – opět jen s podmínkami
 • základní pravidla slušného chování
 • systematičnost
 • práce s emocemi
 • možnost použití loutky
 • práce s rodiči
 • je potřeba abychom pracovali jednotně

Jaké užitečné prvky aktivita/program obsahoval

 • pozitivní přístup k dětem
 • ukázka dětem jak pracovat s agresí (králík)
 • tichá židle
 • maňásek – zástupný předmět
 • možnost dotyku
 • práce s emocemi
 • praktické procvičování
 • jak pracovat – grafické znázornění  pokroku dítěte v určitém časovém horizontu

Čím je program nebo aktivita blízký?

 • je globální
 • nabízí řešení konkrétních situací jak ve Walesu, tak v ČR
 • nabízí konkrétní řešení, konkrétních situací
 • systém a řád, limity, hranice, pocit bezpečí – anuluje agresi

Jak probíhala naše stáž v MŠ​

 • viděli jsme práci s Calebem a Mai
 • dále jsme viděli pravidla ve všech třídách stejná
 • rozvoj mozku – zelená barva
 • velmi malý prostor pro děti
 • centra
 • osm inteligenci podle Gardnera
 • styly učení
 • přemíra informací po stěnách
 • příliš mnoho podnětů přináší neklid
 • děti po obědě nespí, vzdělávají se
 • asistenti ve třídě, individuální práce s dětmi mimo kolektiv, dobrovolníci i rodiče
 • spolupráce s rodiči – proškolení rodičů- i otců – začátek v hospodě
 • porady každý týden
 • učitelé ve škole od 8.30–17 hodin
 • děti ve školce 6 hodin (u nás až 11 hodin)
 • předávání zkušeností, práce na systému
 • tvoření dvojic pro komunikaci ve všech třídách
 • oběd z domu, sociálně slabé rodiny dotace ze školy na základě stravenek
 • pobyt venku půl hodiny
 • provoz od 8.30–17.00 hodin
 • pitný režim chyběl
 • vybavení školy
 • hmatové krabice
 • rozdíl ve vybavení pomůckami – didaktickými
 • děti se učí dva jazyky souběžně
 • NÁRODNÍ HRDOST WALES  – nám chybí národní hrdost. 

Jsem velmi vděčná za možnost obohacení mých profesních dovedností touto stáží. Měli bychom se více inspirovat v zahraničí, dozvíme se i to, že svou práci děláme také dobře.