Vzdělávací systém ve Walesu

10. září 2015
Inspirace ze zahraniční spolupráce
Autor článku: Ivana Pilátová
Vzdělávací systém ve Walesu

Ivana Pilátová z MŠ Zlín, tř. Svobody 835 vycestovala na poznávací stáž do Walesu. Její postřehy najdete v článku a v přiložené prezentaci.

Čím mě program stáže​ zaujal

Především možností přenosu do našich podmínek. Zjistila jsem, že oproti školství ve Walesu u nás panuje “neřád”, ztížené podmínky pro pedagogickou práci. Ve Walesu fungují 1-2 asistenti pedagoga. Školství se vyznačuje systematičností, jednotným systémem práce, profesního vzdělávání, plošným proškolením celé školy včetně provozního personálu. Učitel má jednotné,připravené a zpracované materiály (pomůcky), všichni působí na děti stejným stylem. Pracovníci jsou pozitivně komunikativní, dovedou pracovat s emocemi, nastavovat sociální pravidla. 

Čím program může obohatit mou práci/práci naši mateřské školy

 • Konkrétními kroky,
 • práce s pravidly,
 • vše je použitelné v mat. škole – opět jen s podmínkami,
 • základní pravidla slušného chování,
 • systematičnost,
 • práce s emocemi,
 • možnost použití loutky,
 • práce s rodiči,
 • je potřeba abychom pracovali jednotně.

Jaké užitečné prvky aktivita/program obsahoval

 • Pozitivní přístup k dětem,
 • ukázka dětem jak pracovat s agresí (králík),
 • tichá židle, 
 • maňásek – zástupný předmět,
 • možnost dotyku,
 • práce s emocemi,
 • praktické procvičování,
 • jak pracovat – grafické znázornění  pokroku dítěte v určitém časovém horizontu.

Čím je program nebo aktivita blízký?

 • Je globální,
 • nabízí řešení konkrétních situací jak ve Walesu, tak v ČR,
 • nabízí konkrétní řešení, konkrétních situací,
 • systém a řád,limity, hranice, pocit bezpečí – anuluje agresi.

Jak probíhala naše stáž v MŠ​

 • Viděli jsme práci s Calebem a Mai,
 • dále jsme viděli pravidla ve všech třídách stejná,
 • rozvoj mozku – zelená barva,
 • velmi malý prostor pro děti,
 • centra,
 • osm inteligenci podle Gardnera,
 • styly učení,
 • přemíra informací po stěnách,
 • příliš mnoho podnětů přináší neklid,
 • děti po obědě nespí, vzdělávají se,
 • asistenti ve třídě, individuální práce s dětmi mimo kolektiv, dobrovolníci i rodiče,
 • spolupráce s rodiči – proškolení rodičů- i otců – začátek v hospodě,
 • porady každý týden,
 • učitelé ve škole od 8.30–17 hodin,
 • děti ve školce 6 hodin (u nás až 11 hodin),
 • předávání zkušeností, práce na systému,
 • tvoření dvojic pro komunikaci ve všech třídách,
 • oběd z domu, sociálně slabé rodiny dotace ze školy na základě stravenek,
 • pobyt venku půl hodiny,
 • provoz od 8.30–17.00 hodin,
 • pitný režim chyběl,
 • vybavení školy,
 • hmatové krabice,
 • rozdíl ve vybavení pomůckami – didaktickými,
 • děti se učí dva jazyky souběžně,
 • NÁRODNÍ HRDOST WALES  – nám chybí národní hrdost. 

Jsem velmi vděčná za možnost obohacení mých profesních dovedností touto stáží. Měli bychom se více inspirovat v zahraničí, dozvíme se i to, že svou práci děláme také dobře.