Vzdělávání dospělých v infografikách Evropské unie

9. listopad 2020
Aktuality
Autor/ka článku: Národní pedagogický institut ČR
Vzdělávání dospělých v infografikách Evropské unie

Jaký vliv na životní šance má vzdělání? Kdo se účastní dalšího vzdělávání a jak? Známe výzvy v oblasti dalšího vzdělávání? Úřad pro publikace Evropské unie publikoval sérii infografik k problematice vzdělávání dospělých. V nich se věnuje vlivu vzdělávání a dovedností na životní šance dospělých, účastníkům vzdělávání dospělých a výzvám a strategiím v oblasti dovedností.

Vliv vzdělávání a dovedností na životní šance

Ukazuje se, že více než pětina dospělých v Evropě má problémy se základy čtenářské gramotnosti, numerické gramotnosti a s používáním digitálních přístrojů v běžném životě. Bez základních dovedností a s nízkou kvalifikací jsou tito lidé více ohroženi nezaměstnaností, chudobou a sociálním vyloučením. Nízká úroveň dovedností má také negativní dopad na ekonomiku.

Vliv_vzdelani_na_zivotni_sance_infografika

Kdo se účastní vzdělávání dospělých a jak?

Vlivem technologických i dalších změn potřebují lidé nové dovednosti a nové způsoby, jak se učit. Celoživotní učení se tak stává nezbytností. Co víme o dospělých, kteří se účastní vzdělávání?

Ucastnici_vzdelavani_dospelych_infografika

Výzvy a strategie v oblasti dovedností

Naše společnost a trh práce se působením technologií mění závratným tempem. Aby se zlepšily životní šance lidí, je nezbytně nutné podpořit získávání nových dovedností, a to s pomocí komplexních strategií se správně definovanými potřebami trhu práce.

Vyzvy_a_strategie_v_oblasti_dovednosti_infografika

 

Překlad infografik do češtiny byl vytvořen v Národním pedagogickém institutu ČR.