Optimalizace sítě autorizovaných osob ve Zlínském kraji: klíč k budoucímu rozvoji

23. listopad 2023
Aktuality
Autor/ka článku: Jana Galová
Optimalizace sítě autorizovaných osob ve Zlínském kraji: klíč k budoucímu rozvoji

Zlínský kraj nedávno prošel rozsáhlým procesem optimalizace sítě autorizovaných osob a profesních kvalifikací. Tento proces je součástí širšího úsilí o zvýšení kvality a dostupnosti vzdělávacích a odborných příležitostí v regionu. Primárním cílem bylo zhodnotit úspěšnost optimalizačních akcí a popsat jejich realizaci.

Klíčovým aspektem byla spolupráce s Národním pedagogickým institutem ČR v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí (Upskilling). Proces zahrnoval mapování a analýzu trhu práce, identifikaci potřeb zaměstnavatelů a vzdělavatelů, a nastavení procesů pro průběžné sledování situace​​.

V rámci optimalizace bylo v Zlínském kraji vybráno sedm středních škol pro další rozvoj v oblasti vzdělávání dospělých, s návrhem celkem 32 profesních kvalifikací k nové autorizaci​​. Výsledky ukazují na potřebu dalšího rozvoje v oblastech IT, elektrikářských oborů a dalších technických disciplín. Zároveň byla identifikována potřeba rozšíření nabídky profesních kvalifikací ve školách a dalších vzdělávacích institucích.

Hlavním přínosem projektu je zvýšené povědomí o potřebách trhu práce a snaha škol a dalších subjektů reagovat na tyto potřeby. Nicméně, výzvou zůstává nedostatek kvalifikovaných učitelů pro některé obory a nutnost dalšího rozvoje vzdělávací infrastruktury.

Díky aktivitám spojeným s optimalizací bylo nad rámec návrhů Doporučení uděleno šest autorizací, což ukazuje na rostoucí potřebu dalšího vzdělávání a rozvoje nových profesních kvalifikací​​.

Závěr

Zlínský kraj se dynamicky vyvíjí a stává se příkladem efektivního propojení vzdělávacího sektoru s potřebami trhu práce. Tento proces je klíčový pro budoucí ekonomický a sociální rozvoj regionu. Ve Zlínském kraji bylo během optimalizace uděleno různým subjektům 15 nových autorizací, z toho střední školy získaly 13 autorizací a vysoká škola se autorizovala pro 2 profesní kvalifikace​​.

Projekt byl úzce navázán na Národní soustavu kvalifikací (NSK). Aktuální informace z NSK najdete také na webu Vzdělávání a práce.